Můžu přijít do kurzu, který už běží?

 

 Jasně. Nové tanečnice přijímáme v průběhu celého roku.
První hodinu to bude očistec, ale slibuji, že třetí lekci si
budete připadat jako rovnocenná tanečnice.
 
 Stačí jen překonat počáteční ostych z neznámých prvků a pak
už to jde jen lépe.